Kwaliteitsstatuut Praktijk

Goedgekeurd Kwaliteitsstatuut Psychologiepraktijk De Molen

Het goedgekeurd kwaliteitsstatuut van de praktijk kunt u hier downloaden.

Behandeleffect en Clientervaringen

Het behandeleffect en de clientervaringen m.b.t. het therapeutische contact worden door een CQI Clienttevredenheids index gemeten De praktijk hecht veel waarde aan feedback van de cliënten. 

Daarom wordt cliënten bij beëindiging van de behandeling gevraagd een cliënttevredenheidssvragenlijst in te vullen, de Consumer Quality Index (CQI). 

Dit is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst waarmee wordt achterhaald wat cliënten belangrijk vinden in de zorg en wat hun ervaringen zijn met betrekking tot de dienstverlening en aan de mate waarop u zich geholpen voelt. Dit draagt uiteraard bij aan de verbetering van de kwaliteit van de behandeling.

Hieronder vindt u de gemiddelde cijfers van 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 en 2018.

Cliënttevredenheid 2023

Cliënttevredenheid 2022

Cliënttevredenheid 2021

Cliënttevredenheid 2020

Cliënttevredenheid 2019

Cliënttevredenheid 2018

De praktijk streeft er naar dat op alle punten waar uw mening over wordt gevraagd minimaal een gemiddelde score van 3,75 wordt behaald. Is dit niet het geval dan geven we daar extra aandacht aan. 

In 2019 is er extra aandacht geweest om tijd in te ruimen binnen de behandeling voor het goed voorlichten van patiënten over het samen beslissen binnen de behandeling (4,25 in 2018) en de mogelijkheid uw naasten te betrekken bij de behandeling (4,09 in 2018).

In 2019 zal er opnieuw aandacht besteed worden aan de mogelijkheid van het betrekken van naasten en over de informatie over de medicatie door hier specifieke vraag voor op te stellen bij de indicatiestelling. Er zal nog nog meer zorg gedragen worden over vragen betreft uw gezondheid die op de klachtenlijst en eventuele aanvullende vragenlijsten voorkomen, die u bij aanvang en afronding invult.

Format Kwaliteitsstatuut