Tarieven

Met ingang van 2014 is geen eigen bijdrage per gesprek meer verschuldigd. 

Wel moet u rekening houden met het feit dat de gesprekken ten laste komen van uw eigen risico. Kijk aub in uw polisvoorwaarden wat uw eigen risico bedraagt. 

In 2021 is het verplicht eigen risico van uw zorgverzekering €385. 

Dit eigen risico geldt voor alle verzekerden vanaf 18 jaar.

Zorgprestatiemodel

De behandeling bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld een intake/diagnostiek consult en behandelconsult. 

In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties.

De zorgprestaties staan op de rekening die ik aan u of uw zorgverzekeraar sturen. Zo is duidelijk voor welke zorg u of uw zorgverzekeraar betaalt.

U kunt precies zien wie u tijdens het consult hebt gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. De rekening komt gemiddeld een maand na het gesprek.

In het zorgprestatiemodel legt uw behandelaar een zorgvraagtype vast.

Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag.

U behandelaar kan deze bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelplan.

Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die u krijgt. Soms bepaalt de behandelaar tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verandering duidelijk te maken. Het zorgvraagtype vind u terug op de rekening.

 

De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

De praktijk brengt hiervan een percentage tussen 80%-100% in rekening, afhankelijk van de contractafspraken die wij met uw zorgverzekeraar hebben. De factuur wordt na afloop van een gesprek ingediend bij uw zorgverzekeraar, die deze dan direct aan de praktijk zal vergoeden.

 

Ongecontracteerde zorg

Wanneer u verzekerd bent bij een verzekeraar met wie ik geen contract heb afgesloten, dan krijgt u de factuur van uw behandeling thuisgestuurd en kunt u zelf uw zorgverzekeraar om vergoeding vragen. Dit is een deel van de totale kosten, maar hoe groot dit deel is, is afhankelijk van uw zorgverzekeraar, de vorm van uw polis (restitutiepolis of naturapolis of budgetpolis) en/of uw aanvullend pakket. Voor ongecontracteerde zorg hanteer ik de tarieven van de NZa. Ik adviseer u voor aanvang van de behandeling, bij uw zorgverzekeraar te informeren over vergoedingsmogelijkheden.

 

Onvolledig Behandeltraject

De prestatie Onvolledig behandeltraject wordt o.a. in rekening gebracht voor een intake zonder vervolgbehandeling, wanneer geen sprake is van een DSM-classificatie of wanneer vroegtijdig wordt geconcludeerd dat behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ geïndiceerd is.

 

Overig niet-basispakket zorg consult (OVP)

Een aantal type behandelingen wordt niet meer vergoed vanuit het basispakket. Wanneer uw klacht niet voor vergoeding in aanmerking komt, kunt u toch behandeling volgen.

Aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek zijn uitgesloten van vergoeding.

Deze behandeling zult u zelf moeten betalen (genaamd: OVP). De kosten van deze behandeling bedragen € 105,00 per sessie met een aaneengesloten tijdspanne van 60 minuten per consult, inclusief indirecte tijd.

Bovenstaande bedragen zijn geadviseerd door de NederlandseZorgautoriteit (NZa).

 

Zelf betalen?

Mocht u de behandeling die binnen verzekerde zorg valt niet via uw zorgverzekeraar willen declareren maar zelf willen betalen dan gelden dezelfde prestaties van het systeem in de Generalistische Basis GGZ. Hierbij worden de maximumtarieven van de NZa gehanteerd.

 

Een afspraak afzeggen of een niet nagekomen afspraak

Indien u verhinderd bent voor een afspraak kunt u dit minimaal 24 uur van tevoren afbellen op telefoon nummer 06-409 609 30 en aan de praktijk door te geven anders is de praktijk genoodzaakt, een declaratie van 50 euro te versturen, welke niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed.