Psychische klachten en Behandelinterventies

Deskundigheid

De praktijk is voor volwassenen die hulp nodig hebben bij het omgaan met diverse psychische klachten.
Bij de praktijk is deskundigheid aanwezig om problematiek van psychische, psychosociale en psychosomatische aard te behandelen.

 • Psychische klachten en Behandeling
 • U kunt terecht voor de behandeling van de volgende klachten voor volwassenen:
 • depressie, somberheid, overspannenheid, burn-out
 • spanningsklachten
 • angsten, paniek, onzekerheid, schuldgevoel
 • assertiviteitsproblemen
 • rouw en verwerkingsproblemen door ziekte of verlies van een naaste
 • identiteitsproblematiek
 • levensfase problematiek
 • vage lichamelijke klachten zonder duidelijke verklaring
 • eetproblemen
 • dwanggedachten en/of dwanghandelingen
 • partner-relatie problemen
 • seksuele problemen
 • psychische klachten door werk- en/of studieproblemen (o.a.werkloosheid)
 • posttraumatische klachten
 • transculturele problematiek
 • acculturalisatieproblemen
 • psychosociale aspecten bij oncologie patiënten

De volgende problematiek worden binnen in de praktijk, binnen de GBGGZ, NIET behandeld:

 • psychotische gevoeligheid
 • persoonlijkheidsproblematiek
 • bipolaire stoornis
 • verslavingsproblematiek
 • eetstoornis
 • crisis gevoelige problematiek

De behandeling

De klachten worden behandeld volgens de generieke modules. Landelijk zijn er zorgstandaarden en generieke modules ontwikkeld als richtlijn voor de behandeling van psychische klachten. Dit betekent dat de klachten vanuit het patiëntenperspectief gezien worden.

De behandeling kan gericht zijn op vroegtijdige onderkenning van de klacht behandeling, preventie, op de ondersteuning van zelfmanagement, blended care, herstelzorg en participatie. De behandeling zijn volgens de geldige richtlijnen binnen onze beroepsgroep in acht. De praktijk heeft de zorgstandaarden angstklachten en angststoornissen, depressieve stoornissen, somatisch onverklaarde lichamelijke klachten en de zorgstandaard aanpassingsstoornis (inclusief overspanning en burn-out) in haar behandelingen geïntegreerd.

De behandeling zoals cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijketherapie, acceptatie en commitment therapie zijn evidence based en heeft bijna altijd effect.

De Behandelinterventies

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
is een psychotherapie die je leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en mee om te gaan. Je onderzoekt hoe je gedachten samenhangen met je gevoelens en gedrag, dit gebeurt door het registreren van momenten waarop een probleem zich voordoet. Een uitgangspunt van Cognitieve gedragstherapie is dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor hij of zij de dingen ziet. Wie leert deze ‘gekleurde’ gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verminderen en kun je leren om op zulke momenten iets anders te doen en je door meer helpende gedachten en gevoelens te laten leiden in je gedrag.
Het is een gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht. Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en duren over het algemeen kort.

Interpersoonlijke Therapie ( IPT)
In IPT richt u u samen met uw behandelaar op de recente aanleiding die mede tot de depressie heeft geleid. IPT gaat uit van de veronderstelling dat mensen andere mensen nodig hebben om zich goed te voelen. De therapie zal zich dus richten op een interpersoonlijk thema.IPT is gebaseerd op de gedachte dat veranderingen in het aantal of de aard van belangrijke relaties een depressie kunnen uitlokken bij mensen die daar gevoelig voor zijn.

Acceptance and Commitment Therapy
is een relatief nieuwe vorm van therapie waarbij effectief gebleken onderdelen van cognitieve gedragstherapie met acceptatie en mindfulness wordt gecombineerd.
In de therapie wordt gewerkt met allerlei oefeningen om bewust te worden van gedachten en gevoelens, om deze te aanvaarden zoals ze nu zijn én er een gezonde afstand van te leren nemen. Het leren kijken naar gedachten en gevoelens maakt dat je er minder door wordt opgeslorpt en ze je gedrag -en dus je leven- niet meer bepalen. Dit geeft ruimte om te bewegen in een nieuwe richting. Het loslaten van oude overtuigingen en het oefenen met onbekende gedragingen is vaak spannend, echter ervaren clienten vaak dat juist in dit spanningsveld waardevolle momenten zitten en positieve energie vrijkomt.

De behandeling wordt gecombineerd met e-health modules (toegepast blendedbehandelwijze) die thuis gevolgd kunnen worden.