Wachttijd

Per 26-09-2023 is er een aanmeldingswachttijd van 5 weken.

De aanmeldingswachttijd is de wachttijd vanaf het moment dat u contact met mij opneemt voor een afspraak en de datum dat de intake plaatsvindt.

 De eerste mogelijkheid voor een afspraak voor een intake gesprek , vanaf nu is dus over 6 weken.

De Behandelingswachttijd: De tijd tussen het intake gesprek en de start van de behandeling is bij de praktijk uiterlijk 1 week.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Uw zorgverzekeraar kunt u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling wordt gestart.

 

Bij een wachttijd langer dan 12 weken wordt u verwezen naar een andere zorgverlener.

Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de ¨treeknormen¨).

Bron: Beleidsregels De NederlandseZorgautoriteit (NZa)

 

 

Hulpmiddelen
Landelijk zijn er zorgstandaarden en generieke modules ontwikkeld als richtlijn voor de behandeling van psychische klachten.Vanuit deze richtlijnen is er ook informatie aanwezig waar je zelf al mee aan de slag kan.

Psychische klachten algemeen
Somberheid
Angstklachten
Onverklaarde lichamelijke klachten
Overspannen / burn-out