Persoonsgerichte Zorg

GGZ zorg is voortdurend in ontwikkeling. Landelijk zijn er zorgstandaarden en generieke modules ontwikkeld als richtlijn voor de behandeling van psychische klachten. 

 

Psychologiepraktijk De Molen heeft de zorgstandaarden angstklachten en angststoornissen, depressieve stoornissen, somatisch onvoldoende lichamelijke klachten en de zorgstandaard aanpassingsstoornis (inclusief overspanning en burn-out) in haar behandelingen geïntegreerd. 

 

In de praktijk wordt gewerkt volgens de generieke modules zelfmanagement, E-health,  samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek en de landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basisGGZ en gespecialiseerde GGZ. 

Voor meer informatie over wat dit voor u betekent, kunt u kijken op www.thuisarts.nl