Privacy

Door het hanteren van een privacybeleid en een privacyreglement die voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP),
het Nederlands Instituut voor Psychologen( NIP) en het LVVP Beroepscode waarborgt de praktijk uw privacy.

 

De WBP regelt de bescherming van de persoonsgegevens die uw behandelaar over u bewaart. U hebt als patiënt het recht om te weten waar uw persoonsgegevens voor worden gebruikt. U hebt ook recht op inzage in en correctie van uw gegevens en op verzet tegen het gebruik ervan. Indien u dit wilt zijn er kosten aan verbonden en dient u dit schriftelijk bij Psychologiepraktijk De Molen op te vragen.

Alle informatie over u als patiënt is strikt vertrouwelijk en wordt alleen maar opgevraagd of verstrekt aan derden met uw schriftelijke toestemming.

Tenzij u anders aangeeft worden uw gegevens voor analyse- en onderzoeksdoeleinden geanonimiseerd aan de beroepsvereniging aangeleverd.

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. Deze nieuwe privacywet is van toepassing op alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Het AVG privacystatement van Psychologiepraktijk de Molen kunt u hier vinden.