Behandelaar en de praktijk

De behandeling wordt door mij, Mw. drs N. Bandukwalla-Pruisken, gegeven.

Ik ben eerstelijnspsycholoog, GZ, BIG geregistreerd en transcultureel psycholoog.

In mijn praktijk behandel ik mensen met uiteenlopende psychische problemen. De behandeling wordt in het Nederlands en in het Engels gegeven.

U kunt bij de praktijk terecht voor behandeling binnen de Generalistische basis GGZ.

Ik zorg ervoor dat ik op de hoogte blijf van de nieuwe ontwikkelingen in de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) door regelmatig de website www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl te bekijken om op een zorgvuldige manier zorg te kunnen blijven bieden.’

Het doel van de praktijk
Psychologiepraktijk De Molen is gericht op het herstel van het evenwicht in het psychisch en sociaal functioneren van de patiënt in de leef- woon- en werksituatie.

Daar waar volledig herstel van dit evenwicht niet mogelijk is, richt de praktijk zich op het verbeteren en dragelijk maken van de situatie.

Mw. drs N. Bandukwalla-Pruisken is lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en is gevisiteerd in 2019 op basis van de LVVP-kwaliteitscriteria. Het visitatiecertificaat is geldig voor 5 jaar.’