Registraties & Kwalificaties

De praktijkhouder, Mw. drs N. Bandukwalla-Pruisken, is gekwalificeerd Eerstelijnspsycholoog, GZ Psycholoog ( BIG), Transcultureel Psycholoog en Arbeid- en Gezondheid Psycholoog NIP.

 

De praktijkhouder is lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)

 

In het BIG-register is de praktijkhouder als GZ (gezondheidszorg) psycholoog geregistreerd. De registratie gebeurt in het kader van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) die de kwaliteit in de gezondheidszorg bevordert en bewaakt. 

Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

Het register is onderdeel van het agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) dat valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS.

 

De praktijkhouder heeft een lidmaatschap 

Nederlands Instituut van Psychologen te Amsterdam (NIP). Leden hebben het keurmerk ‘psycholoog NIP’ van de landelijke beroepsvereniging van psychologen NIP (www.psynip.nl). Het NIP draagt zorg voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden

De praktijkhouder heeft de registratie tot NIP-Europsy behaald.

De praktijkhouder is lid van Psyzorg Hoflanden, het samenwerkingsverband van vrijgevestigde BIG-geregistreerde GZ-psychologen, 

psychotherapeuten en klinisch (neuro) psychologen,

werkzaam binnen de regio’s Haaglanden, Delfland, 

Westland, Oostland en Nieuwe Waterweg Noord

In oktober 2016 heeft Psychologiepraktijk De Molen het GGZ kwaliteitsstatuut ingediend en heeft een goedkeuring ontvangen.

De goedkeuring van het GGZ kwaliteitsstatuut is belangrijk voor de voortgang van de lopende behandelingen. Het is  voor 1 januari 2017 namelijk een strikte voorwaarde voor de vergoeding van verzekerde zorg. Aan de Zorginstituut Nederland (ZiNL) wordt doorgegeven dat de praktijk een goedgekeurd kwaliteitsstatuut heeft.