Klachten

Klachten over de Psychologiepraktijk De Molen dienen in de eerste plaats overlegd te worden met de behandelaar Mw drs N. Bandukwalla-Pruisken.

Er kan dan gezamenlijk gezocht worden naar een oplossing.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid klachten te deponeren bij de beroepsorganisaties zoals Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en bij de de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)