Aanmelden

De verzekeringsmaatschappijen in Nederland stellen
als voorwaarde dat een huisarts of een medisch specialist naar een psycholoog verwijst en dat duidelijk is voor welke klacht(en) wordt doorverwezen.

 

U dient de verwijsbrief van uw huisarts bij uw eerste bezoek mee te nemen.

 

De verwijsbrief dient het volgende te bevatten:

1. Vermoedelijke DSM IV classificatie
2. AGB-code (zorgverlenerscode en geen praktijkcode) van de huisarts
3. Classificatie “Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GB GGZ zorg)”


Aanmelden via de telefoon
06 – 409 609 30