Noodgevallen

Buiten kantoortijden is er geen sprake van continue
bereikbaarheid van de behandelaar. 

Voor de eigen cliënten is de behandelaar in dringende gevallen bij uitzondering bereikbaar. 

Psychologiepraktijk De Molen valt binnen de Generalistische basis GGZ zorg en de basis GGZ is niet bedoeld voor crisisopvang.

Neem daarom in geval van acute ernstige problematiek contact op met de eigen of dienstdoende huisarts. Deze kan zo nodig de crisisdienst inschakelen. 

In de avonduren, in het weekend en in noodsituaties kunt u contact opnemen met 

De Huisartsenpost in Delft

telefoonnummer : 015 – 251 19 30